Besøg den gamle Kanonbådshavn

Så er sæsonen startet. Vi glæder os til at se jer.
 
 

Børnehave på besøg

 
 

Et af ofrene for Bodil i Gilleleje er restaureret

Så er vi på vej mod sommeren

Velkommen til Humlebæk Havn

 

Velkommen til vores hyggelige havn.

Her er Autentisk havnemiljø, og gode faciliteter.

Nu starter den nye sæson. og vi ser frem til dit besøg. Vi har renoveret en hel del de sidste 3 år og vi er ved at være i mål. starter elkommen. Der har været glimrende besøg i vinter, men det er jo nu havnen tager sig ud fra sin bedste side. Vi er glade for hver eneste gæst vi får året rundt. Fiskeriet bliver nu mere regelmæssigt og vi har stadig en smuk natur og skønne strande.

Per Petersen 

Havnefoged - Mobil 21 29 71 91

Direkte Mail: H333@post9.tele.dk

 

Du kan betale med mobil telefon.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havnens hjertestarter på havnekontoret
 
 Havnens hjertestarter
 
Den sidder på den østvendte væg.
 

Vil du sejle videre ?

Vi slår tilbage mod Bodil.

Klik på Galleri hvis du vil se, hvorledes genopretningen af skaderne efter stormen Bodil forløber.                                

Klik på billederne for store billeder.  

Renovationen af Sydmolen, etape 3 er gået igang. Det medfører nogle gener, idet molen ikke er tilgængelig i hele sin udstrækning. 

 

Havnen har fået et antikt anker.

Ankeret er taget op i Langelandsbæltet, og formodes at stamme fra den engelske orlogsbrig The Tickler, der blev erobret af 4 danske kanonbåde, samt 2 fra Tårs  d 3. juni. 1808. 
De 4 kanonbåde kom fra Dybvig på Fejø og var under kommande af Premierløjtnant Chr. Wullf, de sidste 2 kom fra Taars og var under komando af sekund løjtnant Louis de Conick. 
 
Englænderne overgav sig, idet deres chef  John Watson Skinner var blevet dræbt.
Danskerne havde en enkelt såret Joachin Grodtschilling, der havde fået en musket kugle i armen.
 
The Tickler var kun 3 år gammel og havde en armering på 12 stk. 18 punds karronader og 2 stk. 18 punds kanoner i boven.
Der var 50 mands besætning.
Den manglede det ene anker ved kapituleringen, og den blev bugseret ind til Naksov, hvor den blev repareret og derefter forlagt til København. 
Foreningen undersøger om formodningen holder.
 

 

 

 

 

 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevilling af støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond.

Det er med stor glæde, at vi kan meddele havnens venner, støtter og offentligherden iøvrigt, at Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget Dkk 2.000.000.- til genopretning og fremtidssikring af havnen.

Beløbet vil sammen med indsamlede midler fra Gl Humlebæk Havns støtteforening, extra indkrævede havnepenge, og egen finansiering blive anvendt til den igangværende genopretning og fremtidssikring af havnen.

Også stor tak til Gl. Humlebæk Havns støtteforening for det store arbejde, der er ydet i forbindelse med indsamling af midler til havnens genopretning og fremtidssikring.

I forbindelse med de omfattende genopretningsarbejder på den Søndre mole i foråret, har arbejderne medført besværligheder for havnens brugere.

Vi beder venligst om jeres forståelse herfor.

 
Med venlig hilsen 
Humlebæk Havneforening
 
Per Petersen, havnefoged.
 
 
 
 
 
 
Søren Koblegaard | Bogårdsvej 506, Humlebæk - DENMARK | Tlf.: 49192327