For sejlere / Indsejling, faciliteter, info, priser.

Miljø station

Miljø station
Gratis cykler.
Havnen tilbyder dig cykler i alle størrelser til fri afbeyttelse.
Cyklerne er placeret ved havnekontoret.
Husk at sætte dem pænt på plads efter brug.
 
 
Hvis du vil sejle videre.

Indsejling

 
Indsejling set fra oven
Dybgang i indsejling 
2,8 meter

Havnetakst for 2024

inkl. el og moms

Havnepenge: kan betales kontant, kort eller MobilePay "69919"

 Ophold fra kl 12 til kl 12 følgende dag.

Længde DKK Euro SEK
       
under 6 m  160 22 245
6-8 m 190 26 290
8 - 10 m 210 27 305
10 - 12 m 240 32 370
12 - 14 m 270 36 410
over 14 m 350 47 540
3 Timers anløb
før kl. 15
125 17 190
Brug af kran
250 34 390

Mastekranen kan benyttes efter aftale med Morten på værftet eller havnefogeden.

Gæstebåde skal forhale hvis bådejeren til den faste plads anmoder om det.

Vinteropbevaring varetages af Humlebæk bådeværft.

Nyttige numre

Havnefoged

Per Petersen:
Privat.                      49190653
Mobil.                       21297191
MobilePay                      69919
Havnekontor            49162707
 
Sekundært nr.
Morten Hinrichsen  23814498

SOK

Søværnets operative komando ved
Søulykker og Olieforurening
72850000

Alarmcentral

Ambulance
og brand           
112
 
Politi                   
114
 
Vagtlæge og
Tandlægevagt   
1813

Nordsjællands Politi, Helsingør

49171448

Nordsjællands brandvæsen

I kontortid             
45803355

Toldstyrelsen

Servicedesk        
70157301

 Humlebæk Bådværft

49190310
40538023
23814498

Humlebæk Havn CVR

1066 2990
Havnefoged Per Petersen  | Tlf.: 21297191 | humlebaekhavneforening@gmail.com