Støtteforeningen / Stormflodsfonden

Stormflodsfonden

Gammel Humlebæk Havns Støtteforening
CVR-nr.: 33604521
Humlebæk Havns Stormflodskonto:
Nykredit Bank - Reg: 5494 Konto: 7031069
 
For yderligere oplysninger om donationer og sponsorater,
kontakt venligst foreningen via mailen ovenfor.
Havnefoged Per Petersen  | Tlf.: 21297191 | humlebaekhavneforening@gmail.com