Hyggeligt havnemiljø

Med kutter værft og sejlere
 
 

Søndre mole efter renovering

 
 

Besøg den gamle Kanonbådshavn

Vi glæder os til at se jer
 
 

Havnen set indefra

 
 

Havneløbet set udefra

 
 

Solopgang i december

Info fra havnefogeden

 

Velkommen til vores hyggelige havn

Her er autentisk havnemiljø, og gode faciliteter.

Havnen har gratis wifi, og cykler kan lånes ved kontakt til havnefogeden.

Foruden toilet og bad (polet fås på havnekontoret) har vi flere borde/bænkesæt og grill til fri afbenyttelse for havnens gæster.

For havnens yngste og barnlige sjæle, er der mulighed for at låne krabbefiskegrej og redningsveste i ”hyndeboksen” ved havnekontoret.


Vi har renoveret en hel del de seneste år, og vi er nu ved at være i mål. Senest har vi reetableret den gamle indermole til sit oprindelige udseende, der hvor det udtjente slæbested tidligere var at finde.

Havnefoged

Per Petersen
Mobil 21 29 71 91
Direkte Mail: H333@post9.tele.dk

Video:
Dronefilm Humlebæk havn


Humlebæk havneforening informerer

Opdateret Februar 2021
I det foregående år har havnen haft 990 gæstesejlere, et tal der er stabilt trods en Covid-19 pandemi.

Udover den daglige drift og kontinuerlige optimering af udnyttelsen af havnen kan nævnes uddybning af havneindløb, årligt eftersyn af mastekran, fortsat rottebekæmpelse samt markedsføring i samarbejde med Marina Guide og Havneguide. Information kan ses på www.havneguide.dk.

Af større genopretning/renovationsarbejder udført kan nævnes ny overflade belægning på Sydmolen med ny asfalt, pålægning af rullegræs og småsten udlagt på kørearealer.
Renovation af Nordmolens Østre ende med afmontering af eksisterende pæle, fenderbrædder m.v. og montering af nyt fendertømmer.
Opfyldning af slæbestedet i havnens NV hjørne med ny kajkant, nyt brodæk og omlægning af flade kampesten samt opsætning af nye sten.
Dette var tilbageføring til det oprindelige havnedesign.
Skridsikring af hele Midtermolen.

Gennemgang af havnens beredskab af redningsstiger, redningskranse, brandudstyr således det er i fuldt forsvarlig stand. 10 nye redningsstiger med solcellelys er opsat.
Trygfonden har doneret 6 nye redningskranse, stolper og kasteliner til havnen, som nu er anvendt til udskiftning.
Ny bom til erstatning for den gamle bom ved Tolderhuset er opsat.

Donationer på samlet 100.000 dkk er modtaget, heraf 50.000 dkk fra Støtteforeningen er modtaget med tak. Beløbene er anvendt i forbindelse med arbejderne på Sydmolen og opfyldning af gamle slæbested.

Parkering ved Sydmolen. For at optimere parkeringsmulighederne anmodes brugerne ved Sydmolen at skråparkere deres biler op mod stensætningen.
 
Med venlig havnehilsen
 
Bestyrelsen Humlebæk Havneforening

Rundt om havnen

TV2 Lorry - Portræt af Humlebæk Havn

 

Ny belægning på søndre mole

Så er der gang i forårsklargøringen og havnen summer igen af liv. Søndre mole har også fået en "klargøring" med både rullegræs, asfalt og nye sten. Sikke en forskel det gør for vores dejlige havn.
 
 
 
 

Billedserie:

Solopgang i december
 
Webmaster Anders Bartholdy | Humlebæk Strandvej 45, Humlebæk - DENMARK | Tlf.: 29720762