Besøg den gamle Kanonbådshavn

Vi glæder os til at se jer.
 
 

Havnefogedens fiskekutter for enden af kajen

 
 

Havnen set indefra

 
 

Havneløbet set udefra

 
 

Solopgang i december

Velkommen til Humlebæk Havn

 

Velkommen til vores hyggelige havn.

Her er autentisk havnemiljø, og gode faciliteter.

Nu starter den nye sæson. og vi ser frem til dit besøg.
Vi har renoveret en hel del de sidste 3 år og vi er ved at være i mål. starter elkommen. Der har været glimrende besøg i vinter, men det er jo nu havnen tager sig ud fra sin bedste side. Vi er glade for hver eneste gæst vi får året rundt. Fiskeriet bliver nu mere regelmæssigt og vi har stadig en smuk natur og skønne strande.

Per Petersen 

Havnefoged - Mobil 21 29 71 91

Direkte Mail: H333@post9.tele.dk

 

 

Orientering ved Havnefogeden

Den årlige uddybning af Havn og indløb forventes at foregå i Marts 2017.
 
Tilladelse til det årlige BYPASS nord for havnen blev modtaget fra Kyst direktoratet 13,februar 2017 og er gældende til 1,april 2027. forudsat årlig indberetning af de oprense mængder.
 
Årligt eftersyn af mastekran er foretaget.
 
Rottebekæmpelse på havnen, fortsætter Der har i perioden været behov for ekstra bekæmpelse, og det er foretaget.
 
Louisiana planlægger en nedrivning af Nyholm, for at opføre en ny administrations bygning. 
Planen forventes at være; Nedrivning april/maj. Nybyggeri September.
 
Vejlauget for Havnevej: Der har været udført kloakarbejde i vejlauget regi, som følge af tilstoppet kloak system.
 
Affaldsplan: Ny godkendt affaldsplan er modtaget i 2016, og gælder for 3 år.
Søndre mole: I 2016 er søndre mole endligt genoprettet, inkl. overfladebehandling.
 
På Nordre mole er der opstået et hul i asfalten, der er midlertidigt dækket med jernplader. Genopretning vil blive påbegyndt, når egnet entrepenør er udpeget og kontrakt oprettet. 
 
Den fortsatte genopretning er helt afhængige af havnens økonomiske formåen. Vi har igen ansøgt den A.P Møllerske støtte fond, men desværre fik vi afslag.
I den andledning har Støtteforeningen dækket omkostninbgern til en ingeniør rapport. Havnen siger tak.
 
Video overvågningen fungerer fint og er under opgradering, når den er færdig, så vil der fremgå et link her på siden, så man kan følge hvad der sker på havnen direkte fra internettet.
 
Kirkegårdssøen: Ny platform ved nederste afløb er blevet udført af kommunen. Menighed rådet foretager nu oprensning ved risteværket, efter behov. Ordeningen fungere fint.
 
Kanonererne har fået tilladelse til at udbygge Bastionen i nordgående retning.
 
 
 

Rundt om havnen:

Billedserie:

Solopgang i december
 
Anders Bartholdy | Humlebæk Strandvej 45, Humlebæk - DENMARK | Tlf.: 29720762