Hyggeligt havnemiljø

Med kutter værft og sejlere
 
 

Søndre mole efter renovering

 
 

Besøg den gamle Kanonbådshavn

Vi glæder os til at se jer
 
 

Havnen set indefra

 
 

Havneløbet set udefra

 
 

Solopgang i december

Info fra havnefogeden

 

Velkommen til vores hyggelige havn

Her er autentisk havnemiljø, og gode faciliteter.

Havnen har gratis wifi, og cykler kan lånes ved kontakt til havnefogeden.

Foruden toilet og bad (polet fås på havnekontoret) har vi flere borde/bænkesæt og grill til fri afbenyttelse for havnens gæster.

For havnens yngste og barnlige sjæle, er der mulighed for at låne krabbefiskegrej og redningsveste i ”hyndeboksen” ved havnekontoret.


Vi har renoveret en hel del de seneste år, og vi er nu ved at være i mål. Senest har vi reetableret den gamle indermole til sit oprindelige udseende, der hvor det udtjente slæbested tidligere var at finde.

Havnefoged

Per Petersen
Mobil: 21 29 71 91
Mail: humlebaekhavneforening@gmail.com

Video:
Dronefilm Humlebæk havn


Humlebæk havneforening informerer

Opdateret April 2024

I det 2023 har havnen haft 970 gæstesejlere. Et tal der er stabilt.
 
Uddybning af havneindløbet forventes udført sidst i april eller først i maj.
Tilladelsen til årlige bypass blev modtaget fra Kystdirektoratet 13. februar 2017 gældende til 1. april 2027 forudsat årlig indberetning af de oprensede mængder. Arbejdet vil blive udført af gravefirmaet Høj.

Der er planlagt malerbehandling af mastekran inden sæsonstart, og det årlige eftersyn vil blive foretaget samtidig hermed.
 
Tagene på toiletbygning og Smedens Garage er fornyede. Vi har fra Støtteforeningen modtaget en donation på 20.000 kr. som hjælp til taget på Smedens Garage og vi takker endnu en gang for hjælpen.
 
Renovering af Nordmolen fra havnekontor og 42 m vestover blev påbegyndt af Kystsikring Aps. i uge 6, og færdiggjort april 2024.
Vi har en aftale med Anticimex om rottebekæmpelse og det fortsætter.
 
Tilladelse for kanon salutering på godkendte dage i 2024 er givet til Humlebæk Havns
Kanonerer den 27. januar 2024.
 
Medlemskab i FLID (Foreningen af Lystbådehavne i Danmark) fortsætter.
 
Vi har fra Trygfonden fået bevilliget 2 stk. 4 m rednings stiger. Disse er nu opsat til erstatning af stigerne på det yderste af Syd- og Nordmolerne.
Der er allerede modtaget andet redningsmateriale fra Trygfonden til brug ved eftersyn af redningskransene.
 
Affaldsplan tidligere godkendt 5. juli 2022 gælder nu til 2027.
 
Revideret ordensreglement for Humlebæk Havn, der blev godkendt af Trafikstyrelsen oktober 2023 og kan læses i menuen ovenfor her på siden.
 
Aktiviteter i 2024
Udgiften til renoveringen af Nordkajen bevirker, at aktiviteter med renovering og nyanskaffelser bliver meget begrænsede, men naturligvis vil den daglige drift og vedligehold fortsætte som vanligt herunder årlig uddybning og vedligehold af mastekran.

Rundt om havnen

TV2 Lorry - Portræt af Humlebæk Havn

 

Billedserie:

Solopgang i december
 
Havnefoged Per Petersen  | Tlf.: 21297191 | humlebaekhavneforening@gmail.com